Mình tập hợp một số sách hay hướng dẫn sử dụng các phần mềm đồ họa cơ bản nhất dành cho người quan tâm đến thiết kế đồ họa ở đây. Danh sách này được cập nhật thường xuyên.

Các ebook hiện có:

1. Hướng dẫn sử dụng photoshop

2. Hướng dẫn sử dụng Corel Draw

3. Hướng dẫn sử dụng Illustrator

4. Hướng dẫn sử dụng Dreamwave

5. Ebook hoạc làm Flash với Macromedia Flash

Nếu bạn có nhu cầu bổ sung thêm ebook nào vui lòng liên hệ với mình . YIM: drducmanh