Một số mẫu thiệp mừng xuân 2010 trình bày theo phong cách thư pháp cổ.Thiệp tết