Ebook Giới thiệu các mô hình phân tích thương hiệu

Ebook Giới thiệu các mô hình phân tích thương hiệu

Ebook Giới thiệu các mô hình phân tích thương hiệu
5 (99.71%) 278 votes
207 Downloads

Mô hình phân tích thương hiệu là một phương pháp để mô tả và diễn đạt thương hiệu – vốn là một khái niệm trừu tượng cao – thành các thuộc tính có thể lĩnh hội và hữu ích cho việc quản trị thương hiệu. Sao Kim lần đầu tiên giới thiệu tài liệu tổng hợp về 4 mô hình phân tích thương hiệu phổ biến và hiệu quả nhất này.

Nội dung ebook có gì?

– 30 trang nội dung

– 4 mô hình phân tích thương hiệu

– Các ví dụ mẫu minh họa

 

download tại https://goo.gl/ewBH1w

Chia sẻ với những người khác tài liệu này: