Case study đặt tên khách sạn cho Cosiana Hotel

Casestudy đặt tên thương hiệu cho khách sạn Cosiana

Casestudy đặt tên thương hiệu cho khách sạn Cosiana
5 (100%) 3 votes
118 Downloads

Case study này phân tích quá trình đặt tên và thiết kế thương hiệu cho một khách sạn 3 sao tại Hà Nội.

Nội dung gồm:
– Bối cảnh, thách thức
– Phân tích dự án
– Định hướng sáng tạo
– Quy trình sáng tạo tên thương hiệu

download tại https://goo.gl/rmR2eY​​

Chia sẻ với những người khác tài liệu này: